Golf och sportens regler

Respekt och hänsyn på golfbanan När man spelar golf finns det ett stort antal regler att komma ihåg. Dessa är viktiga att följa för att spelet ska bli rättvist. Alla regler i golf är internationella och gäller i princip för alla banor i hela världen. De grundläggande reglerna i golf […]