Vad krävs för att börja spela golf?
När man ska börja spela golf på en auktoriserad golfbana och inleda att räkna ett så kallat ”handicap” krävs det två saker. Det första är att man måste genomgå en nybörjarkurs för att få ett grönt kort. Ett grönt kort är ungefär som ett körkort för golf. Dessa nybörjarkurser hålls på de flesta större golfklubbarna. Kurserna ska alltid ledas av en instruktör som har genomgått en godkänd tränarutbildning.

 

Det andra man måste göra för att kunna spela är att vara en aktiv medlem på någon av Sveriges cirka 500 golfklubbar. När man är medlem på en golfklubb spelar man oftast helt kostnadsfritt på just denna klubb. Önskar man spela på andra golfbanor runt om i Sverige så betalat man en avgift och denna avgift kallas Greenfee. Greenfeeavgiften brukar ligga på runt 300 kronor för en senior. Om man inte är aktiv medlem så får man oftast inte spela på någon annan golfbana. När dessa två krav är uppfyllda kan man påbörja sitt spel.

 

Handicapsystemet
Efter att man har klarat av sin nybörjarkurs och fått sitt gröna kort så får man automatiskt ett icke officiellt-handicap på 54 poäng. Första målet är då att spela så bra att man får ett officiellt handicap vilket är 36 poäng. Om man inte har ett officiellt handicap så får man inte spela på andra banor än den man har ett medlemskap för. Man får inte heller spela själv eller tillsammans med personer som har över 36 poäng i handicap. Det innebär att man kan spela endast mot dem som också har ett inofficiellt handicap. Utan ett officiellt handicap blir man väldigt begränsad som spelare.

 

Hur man höjer och sänker sitt handicap
Man kan sänka och även höja sitt handicap genom att spela ronder. Spelar man bättre än sitt handicap så sänks det alltid. Spelar man däremot sämre än sitt handicap så höjs det endast om detta skedde under en tävling eller en så kallad föranmäld sällskapsrond.

 

Genom handicapsystemet kan man jämna ut skillnaderna mellan olika golfspelares skicklighet. Ju lägre handicap desto skickligare är spelaren. Alla har ett handicap som man sedan subtraherar med sin bruttopoäng. Detta sker för att spelare som har väldigt olika handicap fortfarande ska kunna tävla mot varandra på någorlunda lika villkor.

 

Elitspelare
En spelare som har handicap 0.0 brukar i Sverige kallas för scratchspelare. Värdet 0.0 kallas också ibland helt enkelt för scratch. Elitspelare kan även sänka sitt handicap under 0.0 vilket innebär att de då får ett så kallat plushandicap, till exempel + 1.2.

Golf för nybörjare 2

Taggar

 
 
 
 
sportpress